Genetisk modificeret organisme

«Tilbage til ordlisteindeks

En genetisk modificeret organisme (GMO) er en organisme, hvis genetiske materiale er blevet ændret på et laboratorium. Genetisk modificering sker for at fremkalde visse træk (f.eks. sygdomsresistens i afgrøder) eller for at få organismen til at lave bestemte biologiske produkter (f.eks. er bakterier blevet ændret, så de laver insulin til behandling af diabetes, og planter er blevet ændret, så de danner antistoffer og blodkoagulationsfaktorer).

GMO’er bruges ved fremstilling af lægemidler og i nye former for lægemidler, f.eks. genterapi.

Genetisk modificering er også et nyttigt værktøj for videnskabsfolk på mange forskningsområder, herunder dem, der undersøger mekanismer i sygdomme hos mennesker og i andre sygdomme.

Synonymer:
transgen organisme, transgene organismer
«Tilbage til ordlisteindeks