Generisk lægemiddel

«Tilbage til ordlisteindeks

Et generisk lægemiddel er et lægemiddel, der er udviklet til at være identisk med et lægemiddel, som allerede er blevet godkendt – også kaldet “referencelægemidlet”.

Et generisk lægemiddel indeholder de samme aktive stoffer som referencelægemidlet, og det bruges i samme doser til at behandle de samme sygdomme. Et generisk lægemiddels inaktive ingredienser, navn, udseende og emballage kan dog være forskelligt fra referencelægemidlets.

Generiske lægemidler produceres i henhold til samme kvalitetsstandarder som alle andre lægemidler.

En virksomhed må først udvikle et generisk lægemiddel med henblik på markedsføring, når eksklusivitetsperioden for referencelægemidlet er udløbet. Det er normalt 10 efter datoen for den første godkendelse.

Alle lægemidler har et godkendt navn, der kaldes INN-navnet. En gruppe lægemidler med virkninger, der minder om hinanden, har ofte enslydende INN-navne. For eksempel er phenoxymethylpenicillin, ampicillin, amoxicillin og flucloxacillin i samme antibiotikagruppe.

«Tilbage til ordlisteindeks