Forventet biologisk minimumseffektniveau

«Tilbage til ordlisteindeks

Det forventede biologiske minimumseffektniveau (MABEL – minimal anticipated biological effect level) er den dosis, der forventes at være nødvendig for at opnå en biologisk effekt hos deltagere i et klinisk forsøg. Det er sikkerhedsvindue, der er baseret på en farmakologisk tærskelværdi. Det forventede biologiske minimumseffektniveau anbefales som en nyttig metode til beregning af den sikre startdosis, da den er den laveste dosis, som er aktiv.

«Tilbage til ordlisteindeks