Udvikling af lægemidler

« Back to Glossary Index

Termen udvikling af lægemidler refererer til de videnskabelige og regulatoriske processer, der opstilles i forsøget på at bringe et nyt lægemiddel på markedet. Den anvendes tit synonymt med medicinudvikling. EUPATI har valgt at bruge termen udvikling af lægemidler overalt i sine tekster.

Synonyms:
Medicinudvikling
« Back to Glossary Index