Woordenlijst

AJAX progress indicator
Zoeken:
(Doorzichtig)
 • f

 • Farmaco-epidemiologieFarmaco-epidemiologie is de bestudering van het gebruik en de effecten van geneesmiddelen in grote groepen mensen. Het berekent de kans op gunstige effecten van een geneesmiddel in een populatie en de kans op ongewenste effecten. Het betreft de continue controle van een populatie op ongewenste(...)
 • FarmacokinetiekFarmacokinetiek is de bestudering van wat het lichaam doet met geneesmiddelen. Het bestudeert absorptie, distributie, metabolisme en excretie (ADME) van een geneesmiddel, plus de biologische beschikbaarheid. Deze farmacokinetische processen, vaak aangeduid als ADME, bepalen de concentratie(...)
 • Farmacokinetisch onderzoekIn een farmacokinetisch onderzoek wordt bestudeerd hoe het lichaam omgaat met een geneesmiddel, meestal door de concentratie van het geneesmiddel in de loop van de tijd te meten in het bloed, de urine en weefsels. Farmacokinetische onderzoeken worden gebruikt om absorptie (opname), distributie(...)
 • FarmacologieFarmacologie is de bestudering van geneesmiddelen, zoals hun kenmerken, wisselwerkingen, toepassingen en biochemische en fysiologische effecten op cellen, weefsels, organen of organismen.
 • FarmacoloogEen farmacoloog onderzoekt hoe geneesmiddelen en biologische systemen op elkaar inwerken, met behulp van in vitro (cellen of dierlijk weefsel) of in vivo (levende dieren) onderzoek om te voorspellen wat het effect van het geneesmiddel in mensen zou kunnen zijn. Farmacologen willen weten hoe(...)
 • FarmacotherapieFarmacotherapie is de behandeling van ziekten met gebruikmaking van conventionele geneesmiddelen (niet-biologische geneesmiddelen).
 • Fase 0-onderzoekenFase 0-onderzoeken worden uitgevoerd met subtherapeutische doseringen om te zien of een geneesmiddel zich in het lichaam gedraagt zoals eerdere laboratoriumonderzoeken (niet-klinische onderzoeken) voorspelden.
 • Fase I-onderzoekenNormaal gesproken zijn de eerste onderzoeken met een nieuw geneesmiddel bij mensen fase I-onderzoeken. Fase I-onderzoeken worden meestal uitgevoerd met een kleine groep gezonde vrijwilligers (hoewel sommige onderzoeken ook patiënten toelaten). Het doel van fase I-onderzoeken is erachter te(...)
 • Fase II-onderzoekenFase II-onderzoeken zijn meestal de eerste onderzoeken met een nieuw geneesmiddel waar patiënten aan meedoen. Ze worden doorgaans uitgevoerd met een kleine groep patiënten die nauwkeurig worden gecontroleerd. Deze onderzoeken zijn vaak groter dan de fase I-onderzoeken. Fase II-onderzoeken(...)
 • Fase III-onderzoekenFase III-onderzoeken zijn meestal grootschalig (met duizenden patiënten) en er zijn meerdere onderzoekslocaties bij betrokken, soms in verschillende landen. In deze onderzoeken wordt het nieuwe geneesmiddel vergeleken met bestaande behandelingen of een placebo om de veiligheid en werkzaamheid(...)