Woordenlijst

AJAX progress indicator
Zoeken:
(Doorzichtig)
 • e
 • Eindpunt
  Het eindpunt van een klinisch onderzoek is een vooraf gedefinieerde gebeurtenis, bijvoorbeeld het optreden van een ziekte of een symptoom, of een specifieke laboratoriumuitslag. Zodra iemand het eindpunt bereikt, wordt hij/zij doorgaans uitgesloten van verder onderzoek in de studie. (...)
 • Endocriene therapie
  Endocriene therapie, of hormoontherapie, is een behandeling die hormonen toevoegt, blokkeert of verwijdert om een ziekte te behandelen. Voor bepaalde aandoeningen (zoals diabetes of menopauze) worden er hormonen gegeven om lage hormoonspiegels bij te stellen. Hormonen kunnen ook worden gegeven(...)
 • Ernstig ongewenst voorval
  Een ongewenst voorval is een ongewenst incident bij een patiënt gerelateerd aan het gebruik van een geneesmiddel. Een ongewenst voorval wordt een ernstig ongewenst voorval genoemd en moet worden gemeld wanneer een patiënt overlijdt, een levensbedreigend incident heeft, in het ziekenhuis moet(...)
 • Ethische principes
  Ethische principes bestaan ter bescherming van onderzoeksdeelnemers, maar ook om de integriteit van een onderzoek te waarborgen. Er zijn diverse codes en voorschriften die een richtlijn vormen voor hedendaags ethisch onderzoek, zoals de Verklaring van Helsinki. Maar er is altijd sprake van een(...)
 • Exclusiecriteria, uitsluitingscriteria
  Exclusiecriteria zijn kenmerken die mensen uitsluiten van deelname aan een onderzoek. Exclusiecriteria kunnen bijvoorbeeld – afhankelijk van de eisen van het onderzoek – leeftijd, geslacht, type of stadium van de ziekte omvatten en de aan- of afwezigheid van andere medische aandoeningen.(...)
 • Exclusiviteitsperiode
  Een exclusiviteitsperiode verwijst naar een periode na goedkeuring van een geneesmiddel waarin geen vergelijkbare geneesmiddelen met dezelfde indicaties (beoogde vormen van gebruik) in de handel mogen worden gebracht. Dit beschermt het geneesmiddel tegen concurrentie gedurende de(...)
 • f
 • Farmaco-epidemiologie
  Farmaco-epidemiologie is de bestudering van het gebruik en de effecten van geneesmiddelen in grote groepen mensen. Het berekent de kans op gunstige effecten van een geneesmiddel in een populatie en de kans op ongewenste effecten. Het betreft de continue controle van een populatie op ongewenste(...)
 • Farmacokinetiek
  Farmacokinetiek is de bestudering van wat het lichaam doet met geneesmiddelen. Het bestudeert absorptie, distributie, metabolisme en excretie (ADME) van een geneesmiddel, plus de biologische beschikbaarheid. Deze farmacokinetische processen, vaak aangeduid als ADME, bepalen de concentratie(...)
 • Farmacokinetisch onderzoek
  In een farmacokinetisch onderzoek wordt bestudeerd hoe het lichaam omgaat met een geneesmiddel, meestal door de concentratie van het geneesmiddel in de loop van de tijd te meten in het bloed, de urine en weefsels. Farmacokinetische onderzoeken worden gebruikt om absorptie (opname), distributie(...)
 • Farmacologie
  Farmacologie is de bestudering van geneesmiddelen, zoals hun kenmerken, wisselwerkingen, toepassingen en biochemische en fysiologische effecten op cellen, weefsels, organen of organismen.