Woordenlijst

AJAX progress indicator
Zoeken:
(Doorzichtig)
 • a
 • Allogene cellen
  Allogene cellen zijn cellen afkomstig van een donor – zoals beenmerg of navelstrengbloed.
 • Anoniem
  Van anonieme gegevens is alle persoonlijke informatie (zoals naam of adres van deelnemers aan klinische onderzoeken) verwijderd zodat mensen die de onderzoeksgegevens gebruiken, de identiteit van de deelnemers niet kunnen achterhalen. Goed geanonimiseerde gegevens bevatten geen informatie die(...)
 • Anonieme coderingssystemen
  Aan verzamelde gegevens van personen in een onderzoek worden unieke codes toegekend zodat ze kunnen worden bewaard en adequaat beheerd. Anonieme coderingssystemen (ACS) gebruiken codes die op geen enkele manier gerelateerd zijn aan persoonlijke informatie die op welke manier dan ook kan worden(...)
 • Anonimiseren
  De verwijdering van persoonlijke informatie (zoals naam of adres van deelnemers aan klinische onderzoeken) zodat mensen die de onderzoeksgegevens gebruiken, de identiteit van de deelnemers niet kunnen achterhalen. Goed geanonimiseerde gegevens bevatten geen informatie die redelijkerwijs door(...)
 • Antilichaam
  Een antilichaam (AB), ook bekend als een immunoglobuline, is een eiwit dat wordt gevormd door het afweersysteem van het lichaam wanneer dit systeem schadelijke stoffen (antigenen genaamd) detecteert. Antigenen kunnen moleculen zijn afkomstig van micro-organismen (bacteriën, schimmels,(...)
 • Attritie
  Attritie is de uitval van deelnemers gedurende een klinisch onderzoek; ook bekend als 'uitvalpercentage'. Het tegenovergestelde van attritie is 'retentie'. Attritie kan vertekening veroorzaken in onderzoeksresultaten als er in de ene onderzoeksarm meer deelnemers uitvallen dan in een(...)
 • Autoloog
  Autologe weefsels of cellen zijn weefsels of cellen afkomstig van hetzelfde individu. Zo is huid die wordt overgebracht van het ene deel van het lichaam op een ander deel autoloog weefsel; bij geavanceerde therapieën worden stamcellen afgenomen, bewaard en later weer aan dezelfde persoon(...)
 • b
 • Baselinebeoordelingen
  Baselinebeoordelingen worden uitgevoerd bij deelnemers zodra ze in een onderzoek worden opgenomen en voordat ze een behandeling krijgen. Deze beoordelingen kunnen worden uitgevoerd in de vorm van interviews, vragenlijsten, lichamelijke onderzoeken, laboratoriumtests of andere procedures.(...)
 • Baselinegegevens
  Baselinegegevens verschaffen informatie over deelnemers zodra ze in een onderzoek worden opgenomen en voordat ze een behandeling krijgen. Gegevensverzameling bij baseline kan worden uitgevoerd in de vorm van interviews, vragenlijsten, lichamelijke onderzoeken, laboratoriumtests of andere(...)
 • Betrouwbaarheid
  De betrouwbaarheid van een meting of een hulpmiddel drukt uit hoe consistent het is. Een betrouwbare meting of een betrouwbaar hulpmiddel geeft hetzelfde resultaat bij willekeurige herhaling bij dezelfde patiënt of een steekproef. In klinische onderzoeken is betrouwbaarheid een belangrijke(...)