Betrouwbaarheidsinterval

« Terug naar Woordenlijst Index

Een betrouwbaarheidsinterval is een geschat waardenbereik waarbinnen zich waarschijnlijk alle gegevens (resultaten) bevinden. In onderzoek kan van een gegeven behandeleffect, dat bij een steekproef van een populatie wordt gemeten, het betrouwbaarheidsinterval worden berekend om zodoende de beste schatting te geven van het bereik van het behandeleffect dat in de gehele populatie zal worden waargenomen.

De waarschijnlijkheid dat het betrouwbaarheidsinterval de waarde bevat, wordt het betrouwbaarheidsniveau genoemd. Betrouwbaarheidsniveaus worden van oudsher vastgesteld op 95% of 99%. Dit betekent dat onderzoekers 95% (of 99%) zeker zijn dat het gemeten effect binnen het werkelijke waardenbereik ligt.

In plaats van bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd van een populatie te schatten op 15 jaar, zeggen onderzoekers dat de gemiddelde leeftijd tussen 14 en 16 is. Dit betrouwbaarheidsinterval bevat de werkelijke geschatte waarde.

« Terug naar Woordenlijst Index