Woordenlijst

AJAX progress indicator
Zoeken:
(Doorzichtig)
 • s

 • SteekproefomvangIn een klinisch onderzoek is de steekproefomvang het aantal patiënten of het aantal waarnemingen. Er moeten genoeg patiënten of waarnemingen zijn om verschillen tussen groepen binnen het onderzoek te kunnen detecteren. De steekproefomvang moet worden geschat, en dit moet in het(...)
 • StratificatieIn klinische onderzoeken is stratificatie de scheiding van patiënten of de analyse van resultaten op grond van iets anders dan de toegediende behandeling. Stratificatie heeft twee verschillende betekenissen. Volgens de eerste betekenis beschrijft het de natuurlijke verdeling van patiënten in(...)
 • SurrogaateindpuntHet eindpunt in een klinisch onderzoek is een voorval zoals het optreden van een ziekte/symptoom of een bepaalde laboratoriumuitslag. Zodra iemand het eindpunt bereikt, wordt hij/zij doorgaans uitgesloten van verder onderzoek in de studie. Een surrogaateindpunt is een maat die op zichzelf(...)
 • SymptoomIn de geneeskunde is een symptoom doorgaans een subjectieve beleving van een ziekte, in tegenstelling tot een teken (dat kan worden gedetecteerd of gemeten). Zo zijn buikpijn, lage rugpijn en vermoeidheid symptomen die alleen door de patiënt kunnen worden waargenomen (of gevoeld) en gemeld.(...)
 • t

 • T-toetsEen t-toets is een statistische toets waarmee kan worden vergeleken of de gemiddelde waarden van twee gegevensgroepen significant van elkaar verschillen. Het wordt gebruikt als maatstaf voor het verschil tussen de gemiddelden van de groepen, in verhouding tot de spreiding van gegevens binnen(...)
 • TekenIn de geneeskunde is een teken iets dat kan worden opgespoord en gemeten, in tegenstelling tot een symptoom (doorgaans een subjectieve beleving van ziekte). Zo kan een teken iets zijn als bloed in de ontlasting, huiduitslag die door een arts kan worden geconstateerd, of een hoge(...)
 • Therapeutische alternatievenTherapeutische alternatieven zijn geneesmiddelen die chemisch verschillen met het voorgeschreven (gebruikte) geneesmiddel maar die hetzelfde klinische effect hebben. Therapeutische alternatieven moeten niet worden verward met generieke geneesmiddelen.
 • TherapietrouwIn de geneeskunde is therapietrouw de mate waarin een patiënt medisch advies correct opvolgt. Slechte therapietrouw betekent vaak dat patiënten zich niet aan de voorgeschreven medicatie en behandelregimes houden. Therapieontrouw of slechte therapietrouw wordt gezien als een groot probleem in(...)
 • Tijdens de behandeling optredende bijwerkingTijdens de behandeling optredende bijwerkingen zijn ongewenste voorvallen die niet aanwezig waren vóór de medische behandeling, of reeds aanwezige voorvallen die na de behandeling in frequentie of hevigheid toenemen. In de terminologie van geneesmiddelenontwikkeling is een bijwerking een(...)
 • Time-to-event eindpuntEen time-to-event (tijd tot voorval) eindpunt is de tijd die nodig is totdat een vooraf vastgesteld voorval plaatsvindt, nadat groepen in een onderzoek begonnen zijn met het ontvangen van de behandeling of placebo. Er zijn verschillende soorten time-to-event eindpunten. Zo is tijd tot(...)