Woordenlijst

AJAX progress indicator
Zoeken:
(Doorzichtig)
 • s

 • SignificantieIn een klinisch onderzoek is de significantie een beschrijving van hoe beduidend (geldig) een onderzoeksresultaat is. Wanneer de validiteit (geldigheid) van een onderzoek wordt geëvalueerd, moet zowel de klinische als de statistische significantie van de bevindingen worden meegewogen. Een(...)
 • SignificantieniveauHet significantieniveau (of niveau α) is een drempelwaarde die bepaalt of een onderzoeksresultaat kan worden beschouwd als statistisch significant nadat de geplande statistische tests zijn uitgevoerd. Het significantieniveau wordt meestal vastgesteld op 5% (of 0,05), hoewel afhankelijk van de(...)
 • '

 • 'Silencing''Silencing' verwijst naar het vermogen van een cel de expressie van een bepaald gen te voorkomen. Methoden om genen stil te leggen ('gene-silencing') worden in toenemende mate in het laboratorium toegepast om therapieën te ontwikkelen tegen ziekten – zoals kanker, infectieziekten en(...)
 • s

 • SpecificiteitSpecificiteit (van een assay of test) is het vermogen van een experiment of onderzoek om correct alleen het specifieke bestudeerde effect op te sporen. Bijvoorbeeld een verschil in symptomen tussen twee groepen deelnemers die verschillende geneesmiddelen ontvangen in een klinisch onderzoek.(...)
 • StamcellenStamcellen zijn ongedifferentieerde (niet-gespecialiseerde) cellen die kunnen veranderen in gespecialiseerde cellen en zich kunnen delen om meer stamcellen te produceren. In potentie kunnen ze zich in het lichaam vroeg in het leven en tijdens de groei ontwikkelen tot veel verschillende(...)
 • StamceltherapieStamceltherapie, ook bekend als regeneratieve geneeskunde, omvat het gebruik van stamcellen om een ziekte of aandoening te behandelen of te voorkomen. Stamcellen die in een laboratorium zijn gekweekt, worden gemanipuleerd zodat ze zich specialiseren tot specifieke celtypen, zoals(...)
 • StandaardafwijkingDe standaardafwijking is een maatstaf van het variatiegehalte binnen een reeks gegevens. Als alle waarden binnen een reeks gegevens dicht bij elkaar liggen, is de standaardafwijking bijna 0. In dergelijke gevallen zullen de punten van de gegevens allemaal dicht rond het gemiddelde liggen. Een(...)
 • StatistiekStatistiek is de wiskundige methode voor het beschrijven en trekken van conclusies uit gegevens. Statistiek vormt een essentieel onderdeel van procedures voor het ontwikkelen van geneesmiddelen in diverse stadia.
 • Statistische inferentieStatistische inferentie is het proces waarbij conclusies worden getrokken over een populatie door middel van statistische analyse van een steekproef van die populatie. Bijvoorbeeld: In klinische onderzoeken is het toetsen van hypothesen een manier om conclusies te trekken over het effect(...)
 • Statistische significantieStatistische significantie is een wezenlijk aspect van het toetsen van een hypothese. In experimenten waarbij gebruik wordt gemaakt van een steekproef van een populatie (bijvoorbeeld een steekproef van patiënten met een bepaalde ziekte) bestaat de mogelijkheid dat een waargenomen effect het(...)