Statistische inferentie

« Terug naar Woordenlijst Index

Statistische inferentie is het proces waarbij conclusies worden getrokken over een populatie door middel van statistische analyse van een steekproef van die populatie.

Bijvoorbeeld: In klinische onderzoeken is het toetsen van hypothesen een manier om conclusies te trekken over het effect van de bestudeerde geneesmiddelen op de populatie waar de steekproef van onderzoeksdeelnemers deel van uitmaakt. Zo zou de nulhypothese kunnen beweren dat het bestudeerde geneesmiddel geen invloed heeft op de vermindering van symptomen terwijl de alternatieve hypothese het tegenovergestelde beweert. Statistische inferentie van de onderzoeksgegevens stelt onderzoekers in staat om de nulhypothese te verwerpen als de analyse duidt op een statistisch significant effect.

« Terug naar Woordenlijst Index