Standaardafwijking

« Terug naar Woordenlijst Index

De standaardafwijking is een maatstaf van het variatiegehalte binnen een reeks gegevens. Als alle waarden binnen een reeks gegevens dicht bij elkaar liggen, is de standaardafwijking bijna 0. In dergelijke gevallen zullen de punten van de gegevens allemaal dicht rond het gemiddelde liggen. Een hoge standaardafwijking geeft aan dat de waarden veel meer verspreid liggen.

De standaardafwijking wordt normaal gesproken vermeld in publicaties van onderzoeksresultaten, omdat hiermee een (ruwe) richtlijn wordt gegeven met betrekking tot statistische significantie. Neem bijvoorbeeld een klinisch onderzoek waarbij de vermindering van het waargenomen symptoom groter is dan je zou verwachten als het geneesmiddel geen effect had. Het verschil (tussen het waargenomen resultaat en wat je zou verwachten als het geneesmiddel geen effect had) moet in het algemeen groter zijn dan tweemaal de standaardafwijking om als statistisch significant te worden aangemerkt.

« Terug naar Woordenlijst Index