Κατηγορία - Βασικές Αρχές της Ιατρικής Ε&Α

Επίδειξη 15 αποτελεσμάτων 

Άδεια κυκλοφορίας

Πριν από τη διάθεση και πώληση ενός φαρμάκου στην αγορά, πρέπει να ληφθεί άδεια κυκλοφορίας από τις σχετικές αρμόδιες εθνικές αρχές. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για άδεια κυκλοφορίας μπορεί...

Διαβάστε περισσότερα »

Τεκμηριωμένη ιατρική

Η τεκμηριωμένη ιατρική συνδυάζει τα κλινικά τεκμήρια και την εμπειρία, έτσι ώστε οι γιατροί και οι ασθενείς να μπορούν να λαμβάνουν τις καλύτερες αποφάσεις σε ατομική βάση.

Διαβάστε περισσότερα »

Βιοδείκτες

Οι βιοδείκτες είναι δείκτες που χρησιμοποιούνται στην ιατρική έρευνα για τη μέτρηση βιολογικών διεργασιών, της εξέλιξης ασθενειών και της ανταπόκρισης στη θεραπεία. Η χρήση βιοδεικτών μπορεί να βελτιώσει τη...

Διαβάστε περισσότερα »

Η δημιουργία ενός φαρμάκου. Βήμα 1: Πριν από την ανακάλυψη

Κατά τη διάρκεια του βήματος πριν από την ανακάλυψη στη διαδικασία ανάπτυξης φαρμάκων, προσδιορίζονται οι ανεκπλήρωτες ανάγκες και λαμβάνονται αποφάσεις επενδύσεων.

Διαβάστε περισσότερα »

Η δημιουργία ενός φαρμάκου. Βήμα 3 και 4: Επιλογή ενός μορίου ή οδηγού

Κατά τη διάρκεια της ανεύρεσης μορίων-οδηγών, πολλά μόρια δοκιμάζονται για αλληλεπίδραση με τον στόχο. Στη συνέχεια, μπορεί να είναι απαραίτητη η τροποποίηση ή η βελτιστοποίηση τους, προκειμένου να βελτιωθεί...

Διαβάστε περισσότερα »

Η δημιουργία ενός φαρμάκου. Βήμα 2: Επιλογή στόχου

Κατά τη διάρκεια του βήματος επιλογής του στόχου στη διαδικασία ανάπτυξης φαρμάκων, οι επιστήμονες επιλέγουν σε ποια μη φυσιολογική διαδικασία θα εστιάσουν για να τη διορθώσουν προκειμένου να θεραπεύσουν...

Διαβάστε περισσότερα »

Η δημιουργία ενός φαρμάκου. Βήμα 5: Μη κλινικές δοκιμές ασφάλειας

Στο βήμα των μη κλινικών δοκιμών ασφάλειας της διαδικασίας ανακάλυψης και ανάπτυξης φαρμάκων, τα μόρια υποβάλλονται σε δοκιμές ασφάλειας σε ζώα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι αποδεκτά ασφαλή για...

Διαβάστε περισσότερα »

Η δημιουργία ενός φαρμάκου. Βήμα 7: Φάση II – Απόδειξη των εικαζόμενων χαρακτηριστικών

Οι κλινικές μελέτες φάσης ΙΙ, ή μελέτες απόδειξης των εικαζόμενων χαρακτηριστικών, αρχίζουν να δοκιμάζουν την επίδραση ενός φαρμάκου στην ασθένεια-στόχο στον άνθρωπο. Οι μελέτες αυτές διεξάγονται συνήθως ως διπλά...

Διαβάστε περισσότερα »

Η δημιουργία ενός φαρμάκου. Βήμα 6: Φάση Ι – Απόδειξη του μηχανισμού

Οι κλινικές μελέτες φάσης Ι, ή μελέτες απόδειξης του μηχανισμού, δοκιμάζουν την ασφάλεια ενός φαρμάκου σε ανθρώπους. Συνήθως, οι μελέτες αυτές διεξάγονται σε υγιείς εθελοντές.

Διαβάστε περισσότερα »

Σχετικές ετικέτες

Search