Κατηγορία - Ασφάλεια των Φαρμάκων

Επίδειξη 19 αποτελεσμάτων 

Χρήση εκτός ένδειξης

Η εκτός ενδείξεων χρήση ενός φαρμάκου είναι η χρήση ενός εγκεκριμένου φαρμάκου από έναν επαγγελματία υγείας για τη θεραπεία ενός ασθενούς με τρόπο που δεν καλύπτεται από την άδεια...

Διαβάστε περισσότερα »

Πληροφόρηση για τους κινδύνους στα φάρμακα

Η πληροφόρηση για τους κινδύνους είναι η αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη ενός φαρμάκου. Οι ασθενείς, οι εταιρείες και οι υγειονομικές αρχές διαδραματίζουν σημαντικό...

Διαβάστε περισσότερα »

Ευρωπαϊκή φαρμακοποιΐα: Πρότυπα ποιότητας για τα φάρμακα

Η Ευρωπαϊκή φαρμακοποιΐα περιλαμβάνει πρότυπα ποιότητας για τις δραστικές φαρμακευτικές ουσίες, καθώς και αναλυτικές μεθόδους για την ταυτοποίηση της ουσίας και την αξιολόγηση της ποιότητας και της ποσοτικής της...

Διαβάστε περισσότερα »

Πληροφορίες για τα φαρμακευτικά προϊόντα

Οι πληροφορίες για τα φαρμακευτικά προϊόντα παρέχονται στους ασθενείς και στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης με διάφορους, προσεκτικά ρυθμισμένους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων της επισήμανσης της συσκευασίας, των φύλλων οδηγιών χρήσης και...

Διαβάστε περισσότερα »

Φαρμακοεπαγρύπνηση: Παρακολούθηση της ασφάλειας των φαρμάκων

Φαρμακοεπαγρύπνηση είναι η πρακτική της ανίχνευσης, κατανόησης και πρόληψης ανεπιθύμητων ενεργειών ή οποιουδήποτε άλλου προβλήματος που σχετίζεται με φάρμακα.

Διαβάστε περισσότερα »

EudraVigilance

Το EudraVigilance είναι ένα διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα της ΕΕ, σχεδιασμένο για τη διαχείριση των δεδομένων των εκθέσεων ασφάλειας που καταρτίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ), οι οποίες περιέχουν αναφορές...

Διαβάστε περισσότερα »

Παιδιατρική: Ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται ειδικά υπόψη

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ειδικά ζητήματα κατά την ανάπτυξη παιδιατρικών φαρμάκων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον σχεδιασμό της έρευνας και των δοκιμών και τις δεοντολογικές ανησυχίες.

Διαβάστε περισσότερα »

Η δημιουργία ενός φαρμάκου. Βήμα 6: Φάση Ι – Απόδειξη του μηχανισμού

Οι κλινικές μελέτες φάσης Ι, ή μελέτες απόδειξης του μηχανισμού, δοκιμάζουν την ασφάλεια ενός φαρμάκου σε ανθρώπους. Συνήθως, οι μελέτες αυτές διεξάγονται σε υγιείς εθελοντές.

Διαβάστε περισσότερα »

Η δημιουργία ενός φαρμάκου. Βήμα 8: Μελέτες επιβεβαίωσης

Οι κλινικές μελέτες φάσης ΙΙΙ, ή μελέτες επιβεβαίωσης, αποτελούν την τελική επιβεβαίωση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας ενός φαρμάκου πριν από τη διάθεσή του στην αγορά. Οι μελέτες φάσης...

Διαβάστε περισσότερα »

Σχετικές ετικέτες

Search