Ordliste

AJAX progress indicator
Søg:
(klar)
 • k

 • KandidatgenEt kandidatgen er en DNA-sekvens (et gen) i et kromosom, der med en vis sandsynlighed forårsager en sygdom. Genet kan være kandidat, fordi det findes i et bestemt kromosomområde, der er involveret i sygdommen, eller dets proteinprodukt mistænkes for at forårsage sygdommen. Kandidatgener er(...)
 • KandidatlægemiddelI processen til udvikling af lægemidler er dette det stof blandt flere (stoffer), som opfylder kriterierne om virkning og sikkerhed, så det kan bruges i kliniske forsøg med mennesker. Bred information skal være tilgængelig om et kandidatlægemiddels virkningsmekanisme og farmakologi.
 • KemoterapiKemoterapi er en kræftbehandlingstype, hvor lægemidler bruges til at ødelægge kræftceller. Kemoterapi bruges sammen med operationer, stråleterapi eller biologisk terapi. Det virker ved at stoppe eller sinke de hurtigt voksende kræftceller. Kemoterapi kan dog også skade raske celler, der deler(...)
 • KlassevirkningKlassevirkning henviser til de ens resultater, behandlingsmæssige virkninger og bivirkninger for to eller flere lægemidler. Alle produkter i en klasse antages at være tæt beslægtet på tre områder: kemisk struktur, virkningsmekanisme og farmakologiske effekter.
 • Klassifikation af et lægemiddelI EU er der to klassifikationer af lægemidler til brug hos mennesker: lægemidler, der kræver recept: lægemidler, der ikke kræver receptDer kan være yderligere underkategorier på nationalt plan.
 • Klinikerrapporterede oplysningerEn slags resultatvurdering, der foretages af en uddannet sundhedsansat efter observation af en patients helbredstilstand.
 • Klinisk effektivitetKlinisk effektivitet indgår i det dossier, der sendes til MTV-vurdering, og er et mål for, hvor godt en bestemt behandling virker, når den er alment tilgængelig. Det afhænger af anvendelsen af den bedst mulige viden fra forskning, klinisk erfaring og patientpræferencer.
 • Klinisk farmakologiInden for klinisk udvikling beskæftiger farmakologi sig med effekterne af stoffer (lægemidler under udvikling) hos raske frivillige og hos patienter. Det omfatter normalt farmakodynamik og farmakokinetik. I vurderingsprocessen kan stoffernes virkning og bivirkninger måles og sammenlignes.
 • Klinisk faseDen kliniske fase i lægemiddeludvikling er den fase, der involverer mennesker. Den er forskellig fra den non-kliniske fase, hvor der udføres undersøgelser i laboratoriet eller på dyr (f.eks. farmakologisk/toksikologisk analyse). Kliniske undersøgelser foregår i fire trin, der kaldes faser – de(...)
 • Klinisk forsøgstilladelseInden et klinisk forsøg kan gå i gang, skal sponsoren ansøge om og opnå klinisk forsøgstilladelse (CTA – clinical trial authorisation). De enkelte lande i Europa har deres egne lægemiddelmyndigheder, der vurderer ansøgninger om klinisk forsøgstilladelse. For kliniske forsøg, der skal foregå i(...)