Klinisk fase

«Tilbage til ordlisteindeks

Den kliniske fase i lægemiddeludvikling er den fase, der involverer mennesker. Den er forskellig fra den non-kliniske fase, hvor der udføres undersøgelser i laboratoriet eller på dyr (f.eks. farmakologisk/toksikologisk analyse). Kliniske undersøgelser foregår i fire trin, der kaldes faser – de er hver især beregnet til at besvare forskellige forskningsspørgsmål:

«Tilbage til ordlisteindeks