Farmakodynamik

«Tilbage til ordlisteindeks

Farmakodynamik er den gren af farmakologi, hvor det undersøges, hvad lægemidlet gør ved kroppen. I farmakodynamik undersøges de biologiske og fysiologiske virkninger af et lægemiddel og deres virkningsmekanisme på organ- og celleniveau.

«Tilbage til ordlisteindeks