Kandidatlægemiddel

«Tilbage til ordlisteindeks

I processen til udvikling af lægemidler er dette det stof blandt flere (stoffer), som opfylder kriterierne om virkning og sikkerhed, så det kan bruges i kliniske forsøg med mennesker. Bred information skal være tilgængelig om et kandidatlægemiddels virkningsmekanisme og farmakologi.

«Tilbage til ordlisteindeks