Farmakokinetik

« Back to Glossary Index

Farmakokinetik er studiet af, hvad kroppen gør ved lægemidler. Det omfatter undersøgelse af lægemidlers absorption, fordeling, metabolisme og udskillelse (ADME – absorption, distribution, metabolism, excretion) samt biotilgængelighed.

Disse farmakokinetiske processer, der ofte kaldes ADME, fastlægger lægemidlets koncentration i kroppen samt begyndelsen, varigheden og intensiteten af et lægemiddels effekt.

« Back to Glossary Index