Klinisk effektivitet

«Tilbage til ordlisteindeks

Klinisk effektivitet indgår i det dossier, der sendes til MTV-vurdering, og er et mål for, hvor godt en bestemt behandling virker, når den er alment tilgængelig. Det afhænger af anvendelsen af den bedst mulige viden fra forskning, klinisk erfaring og patientpræferencer.

«Tilbage til ordlisteindeks