Ordliste

AJAX progress indicator
Søg:
(klar)
 • k
 • Klinikerrapporterede oplysninger
  En slags resultatvurdering, der foretages af en uddannet sundhedsansat efter observation af en patients helbredstilstand.
 • Klinisk effektivitet
  Klinisk effektivitet indgår i det dossier, der sendes til MTV-vurdering, og er et mål for, hvor godt en bestemt behandling virker, når den er alment tilgængelig. Det afhænger af anvendelsen af den bedst mulige viden fra forskning, klinisk erfaring og patientpræferencer.
 • Klinisk farmakologi
  Inden for klinisk udvikling beskæftiger farmakologi sig med effekterne af stoffer (lægemidler under udvikling) hos raske frivillige og hos patienter. Det omfatter normalt farmakodynamik og farmakokinetik. I vurderingsprocessen kan stoffernes virkning og bivirkninger måles og sammenlignes.
 • Klinisk fase
  Den kliniske fase i lægemiddeludvikling er den fase, der involverer mennesker. Den er forskellig fra den non-kliniske fase, hvor der udføres undersøgelser i laboratoriet eller på dyr (f.eks. farmakologisk/toksikologisk analyse). Kliniske undersøgelser foregår i fire trin, der kaldes faser – de(...)
 • Klinisk forsøgstilladelse
  Inden et klinisk forsøg kan gå i gang, skal sponsoren ansøge om og opnå klinisk forsøgstilladelse (CTA – clinical trial authorisation). De enkelte lande i Europa har deres egne lægemiddelmyndigheder, der vurderer ansøgninger om klinisk forsøgstilladelse. For kliniske forsøg, der skal foregå i(...)
 • Klinisk praksis
  Klinisk praksis er behandling og varetagelse af patienter foretaget af sundhedspersonale understøttet af klinisk baseret evidens. Der er udviklet retningslinjer for klinisk praksis, som er designet til at hjælpe sundhedspersonale og patienter med at træffe beslutninger om relevant(...)
 • Klinisk udvikling
  Klinisk udvikling er et trin i processen til markedsføring af nye lægemidler eller behandlinger. Det refererer til kliniske forsøg, som udføres i mennesker og er baseret på non-klinisk forskning (mikroorganismer/dyr). Forsøgene følger forskellige faser, der kaldes fase I, II, III (og IV efter(...)
 • Klinisk undersøgelse
  En klinisk undersøgelse er en biomedicinsk forskningsundersøgelse, hvor frivillige deltagere fordeles til helbredsrelaterede indgreb (f.eks. et lægemiddel eller en procedure) på basis af en protokol (eller plan) og derpå vurderes med hensyn til effekt på biomedicinske eller helbredsrelaterede(...)
 • Klinisk undersøgelsesrapport
  En klinisk undersøgelsesrapport er et dokument, der indeholder udførlige oplysninger om planen og metoderne for undersøgelsen samt dens gennemførelse, så det ligger klart, hvordan undersøgelsen blev udført. Rapporten skal give en tydelig forklaring på, hvordan undersøgelsens design blev valgt,(...)
 • Klinisk virkning
  Inden for lægevidenskaben angiver klinisk virkning en positiv terapeutisk effekt. Hvis en virkning bliver påvist, er det sandsynligt, at en intervention er mindst lige så god som andre tilgængelige interventioner, som den er blevet sammenlignet med. Når der tales om virkning over for(...)