Klinisk praksis

« Back to Glossary Index

Klinisk praksis er behandling og varetagelse af patienter foretaget af sundhedspersonale understøttet af klinisk baseret evidens. Der er udviklet retningslinjer for klinisk praksis, som er designet til at hjælpe sundhedspersonale og patienter med at træffe beslutninger om relevant sundhedspleje under bestemte omstændigheder.

« Back to Glossary Index