Woordenlijst

AJAX progress indicator
Zoeken:
(Doorzichtig)
 • g

 • Gerandomiseerd klinisch onderzoekIn een gerandomiseerd klinisch onderzoek worden deelnemers door middel van randomisatie ingedeeld in de verschillende armen van het onderzoek. Zo heeft in een onderzoek waarin een nieuw geneesmiddel met een placebo wordt vergeleken, elke persoon een gelijke kans te worden ingedeeld in de groep(...)
 • Gestratificeerde geneeskundeGestratificeerde geneeskunde is gebaseerd op de identificatie van subgroepen patiënten die verschillen in het mechanisme van hun ziekte, hun gevoeligheid voor een bepaalde ziekte of hun respons op een geneesmiddel. Het doel van gestratificeerde geneeskunde is het bieden van de behandeling die(...)
 • GewenningTolerantie voor een geneesmiddel kan worden gezien als het vermogen van het lichaam om een bepaalde dosis van een geneesmiddel te verdragen. Gewenning verwijst daarentegen specifiek naar een afnemende reactie op herhaalde constante doses van een geneesmiddel of de noodzaak om doses te verhogen(...)
 • Gewonnen levensjarenGewonnen levensjaren is een maat in de gezondheidseconomie. Het is de uitdrukking van het extra aantal jaren dat een persoon leeft als gevolg van een behandeling.
 • Goede trouwGoede trouw is een concept in de onderzoeksethiek waarmee wordt bedoeld dat onderzoekers het welzijn van onderzoeksdeelnemers als doel moeten hebben in een klinisch onderzoek of een andere studie. In de volksgezondheid betekent goede trouw handelen in het belang van de bevolking of de(...)
 • Gouden standaardBij geneesmiddelenontwikkeling verwijst de gouden standaard vaak naar de/het beste beschikbare therapie/product/behandeling. Afhankelijk van de context kan de gouden standaard ook een andere betekenis hebben. In een klinisch opzet wordt een dubbelblind, gerandomiseerd onderzoek door velen(...)
 • Groep-sequentiële opzetEen groep-sequentiële opzet is een voorbeeld van een statistische benadering in de opzet van een klinisch onderzoek. Het houdt in dat de groepsgrootte van het onderzoek niet vooraf wordt vastgesteld en dat gegevens sequentieel (opeenvolgend) worden beoordeeld zoals ze worden verzameld. Dit(...)
 • '

 • 'Guarantee-time bias'Als een groep onderzoeksdeelnemers die een placebo krijgt, wordt gemonitord/gevolgd vanaf het moment dat de deelnemers in een onderzoek wordt opgenomen, maar de behandeling voor een andere groep onderzoeksdeelnemers niet meteen begint, kan deze tijdsvertraging vertekening in het onderzoek(...)
 • h

 • Hard eindpuntHet eindpunt van een klinisch onderzoek is een vooraf gedefinieerde gebeurtenis, bijvoorbeeld het optreden van een ziekte of een symptoom, of een specifieke laboratoriumuitslag. Zodra iemand het eindpunt bereikt, wordt hij/zij doorgaans uitgesloten van verder onderzoek in de studie. Een(...)
 • HeterogeniteitKlinische diversiteit (of heterogeniteit) is de variabiliteit tussen de patiënten of interventies die worden onderzocht, of tussen de uitkomsten die in de onderzoeken worden gemeten. Bij vergelijking van verschillende onderzoeken is het belangrijk te bedenken dat er diverse soorten van(...)