Goede trouw

« Terug naar Woordenlijst Index

Goede trouw is een concept in de onderzoeksethiek waarmee wordt bedoeld dat onderzoekers het welzijn van onderzoeksdeelnemers als doel moeten hebben in een klinisch onderzoek of een andere studie. In de volksgezondheid betekent goede trouw handelen in het belang van de bevolking of de maatschappij als geheel.

Geneesmiddelen brengen vrijwel altijd risico’s en voordelen met zich mee, dus te goeder trouw handelen in klinische onderzoeken is niet altijd even eenduidig. Elk individueel geval vereist een analyse van de risico’s en de voordelen.

« Terug naar Woordenlijst Index