‘Guarantee-time bias’

« Terug naar Woordenlijst Index

Als een groep onderzoeksdeelnemers die een placebo krijgt, wordt gemonitord/gevolgd vanaf het moment dat de deelnemers in een onderzoek wordt opgenomen, maar de behandeling voor een andere groep onderzoeksdeelnemers niet meteen begint, kan deze tijdsvertraging vertekening in het onderzoek veroorzaken.  Deze specifieke vorm van bias wordt ‘guarantee-time bias’ genoemd.

‘Guarantee-time bias’ houdt in dat de deelnemers in de behandelarm alleen worden gemonitord/gevolgd als ze de hele periode van vertraging overleven (of bijvoorbeeld geen symptomen hebben waartegen de behandeling bedoeld was). Iedereen die hier niet aan voldoet, wordt van het onderzoek uitgesloten en dit houdt in dat de behandelarm geselecteerd wordt op een andere basis dan de placeboarm.

De eenvoudigste manier om ‘guarantee-time bias’ te voorkomen is matching. Deelnemers in de behandelarm en de placeboarm worden individueel gematcht (met elkaar gepaard). Als een deelnemer in de behandelarm 30 dagen moet wachten voor hij/zij met het onderzoek kan starten, wordt hij/zij gematcht met een deelnemer in de placeboarm die ook nog in leven is of nog in leven is zonder symptomen gedurende 30 dagen na opname in het onderzoek. Dit wordt ook vorming van ‘matched pairs’ (gepaarde individuen) genoemd.

« Terug naar Woordenlijst Index