Woordenlijst

AJAX progress indicator
Zoeken:
(Doorzichtig)
 • t

 • ToxiciteitToxiciteit is de mate waarin een chemische of biologische stof een levend organisme kan beschadigen. Het kan verwijzen naar schade aan specifieke organen, weefsels of cellen, of het organisme als geheel. Geneesmiddelenontwikkeling is een stapsgewijs proces waarin informatie over veiligheid(...)
 • TranscriptoomOm eiwitten te produceren worden genen eerst ‘getranscribeerd’ tot boodschapper-RNA (mRNA). Het transcriptoom is het geheel aan boodschapper-RNA-moleculen in een specifieke cel of een specifiek weefsel op een bepaald moment. Door het transcriptoom te analyseren kunnen onderzoekers achterhalen(...)
 • TransgeenEen transgeen organisme (ook wel genetisch gemodificeerd organisme (ggo) genoemd) is een organisme waarvan het genetisch materiaal is veranderd. Genetische modificaties worden aangebracht om bepaalde eigenschappen te produceren (zoals weerstand tegen ziekten bij gewassen) of om ervoor te(...)
 • Type I-foutEen type I-fout treedt op wanneer bij het testen van statistische hypothesen een nulhypothese, die eigenlijk juist is, ten onrechte wordt verworpen. Type I-fouten worden ook wel 'fout positief' genoemd; er wordt een positief effect gevonden wanneer er eigenlijk geen effect is. In extreme(...)
 • Type II-foutEen type II-fout treedt op wanneer bij het testen van statistische hypothesen de nulhypothese ten onrechte wordt aangenomen. Type II-fouten worden ook wel 'fout negatief' genoemd; er wordt geen positief effect gevonden wanneer dat effect er wel is. Type II-fouten betekenen dat mogelijk(...)
 • u

 • Universele Verklaring van de Rechten van de MensDe Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is een internationaal document waarin de grondrechten en vrijheden staan waarop alle mensen recht hebben. Het document werd in 1948 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, naar aanleiding van de ervaringen en(...)
 • UtiliteitUtiliteit, of nut, is de mate waarin (wordt gevonden dat) iets een wens of behoefte kan vervullen. In de gezondheidseconomie meet utiliteit de sterkte van patiëntvoorkeuren. Bijvoorbeeld hoe belangrijk verschillende factoren zijn voor patiënten, zoals symptomen, pijn en psychische gezondheid.(...)
 • v

 • VectorBij gentherapie is een vector een methode om DNA af te geven in cellen van patiënten. Een vector die veel wordt gebruikt voor gentherapie is het adenovirus. Om te proberen een bepaalde aandoening te behandelen moet een vector voor gentherapie worden aangepast. Om te slagen moet een vector zich(...)
 • VeiligheidsfarmacologieVeiligheidsfarmacologische onderzoeken voorspellen of een geneesmiddel waarschijnlijk onveilig zal worden bevonden bij toediening aan menselijke populaties binnen het therapeutische bereik. Met veiligheidsfarmacologische onderzoeken wil men het gebruik van onveilige geneesmiddelen(...)
 • Veiligheidsstudie na vergunningverleningEen veiligheidsstudie na vergunningverlening kan vrijwillig worden uitgevoerd of worden opgelegd door regelgevende instanties. Veiligheidsstudies na vergunningverlening worden uitgevoerd nadat de vergunning voor het in de handel brengen is verleend en het geneesmiddel algemeen gebruikt wordt.(...)