Woordenlijst

AJAX progress indicator
Zoeken:
(Doorzichtig)
 • r

 • ReproductietoxicologieReproductietoxicologie onderzoekt de negatieve effecten van een geneesmiddel die de normale geslachts- en vruchtbaarheidsfuncties bij volwassen mannen en vrouwen verstoren. Dergelijke negatieve effecten zijn onder meer ongewenste effecten op de geslachtsfunctie en vruchtbaarheid bij volwassen(...)
 • Respect voor personenRespect voor personen is het concept dat iedereen het recht heeft op volledige zelfbeschikking. In onderzoeken zorgt dit principe ervoor dat de wensen van een deelnemer worden gerespecteerd, ook als ze verschillen met die van de onderzoeker.
 • ResponsvariabeleEen responsvariabele is een gemeten uitkomst in een onderzoek die kan zijn beïnvloed door andere factoren. Zo kan een onderzoek testen of een nieuw geneesmiddel effectief is in het verminderen van een bepaald symptoom van een hartaandoening. In dat geval wordt de vermindering van dit symptoom(...)
 • Retrospectief patiënt-controleonderzoekEen retrospectief patiënt-controleonderzoek is een onderzoek dat gebruikmaakt van bestaande gegevens om twee groepen te vergelijken. Mensen bij wie een ziekte is opgetreden, kunnen worden vergeleken met mensen bij wie dat niet het geval is. De onderzoeker kijkt of er een verschil bestaat(...)
 • RisicoRisico is de kans op schade of letsel als gevolg van het gebruik van een behandeling in de klinische praktijk of als onderdeel van een wetenschappelijk onderzoek. De schade of het letsel kan lichamelijk zijn, maar ook psychisch, maatschappelijk of economisch. Risico's zijn onder meer het(...)
 • s

 • Samenvatting van de productkenmerkenDe Samenvatting van de productkenmerken is een goedgekeurd document dat deel uitmaakt van de handelsvergunning van elk geneesmiddel. Het is gericht op zorgverleners en bevat onder meer de volgende informatie: Gebruik van het geneesmiddel;   Wat met het geneesmiddel(...)
 • SelectiebiasSelectiebias treedt op wanneer er systematische verschillen bestaan tussen de vergelijkingsgroepen in een onderzoek. Zo kunnen verschillen in klinische tekenen tussen de groepen leiden tot een verschil in ziekteprogressie of respons op een behandeling tussen groepen in plaats van de(...)
 • Selectieve rapportageSelectieve rapportage is het openbaar maken van de uitkomsten van slechts een deel van de onderzoeken. Selectieve rapportage kan leiden tot publicatievertekening. Als bijvoorbeeld meer onderzoeken met een positieve uitkomst dan met een negatieve uitkomst openbaar worden gemaakt, zal dit een(...)
 • SensitiviteitSensitiviteit (van een assay of test) is het vermogen van een experiment of onderzoek om een verschil op te sporen. Bijvoorbeeld tussen twee groepen deelnemers die verschillende geneesmiddelen ontvangen in een klinisch onderzoek.
 • SignaalrouteEen signaalroute is een reeks stappen waarbij verschillende moleculen in een cel of op het celoppervlak (receptoren) samenwerken om de celfuncties te reguleren. Signaalroutes zijn belangrijk voor de regulering van veel functies zoals celdeling, celdood en het in- en uitschakelen van(...)