Responsvariabele

« Terug naar Woordenlijst Index

Een responsvariabele is een gemeten uitkomst in een onderzoek die kan zijn beïnvloed door andere factoren. Zo kan een onderzoek testen of een nieuw geneesmiddel effectief is in het verminderen van een bepaald symptoom van een hartaandoening. In dat geval wordt de vermindering van dit symptoom gemeten en deze maat is dan een responsvariabele (ook wel ‘afhankelijke variabele’ genoemd). Het nieuwe geneesmiddel wordt daarentegen de ‘onafhankelijke variabele’ genoemd; deze wordt getest om vast te stellen of het een verandering in de afhankelijke variabele heeft veroorzaakt.

Synoniemen:
afhankelijke variabele, afhankelijke variabelen
« Terug naar Woordenlijst Index