Selectieve rapportage

« Terug naar Woordenlijst Index

Selectieve rapportage is het openbaar maken van de uitkomsten van slechts een deel van de onderzoeken. Selectieve rapportage kan leiden tot publicatievertekening. Als bijvoorbeeld meer onderzoeken met een positieve uitkomst dan met een negatieve uitkomst openbaar worden gemaakt, zal dit een beschouwing van de publicaties vertekenen ten gunste van een positief resultaat.

Selectieve rapportage kan bijvoorbeeld optreden als een onderzoeker, een redacteur van een tijdschrift of de sponsor van een onderzoek denkt dat negatieve uitkomsten (waarbij geen effect van het nieuwe geneesmiddel wordt gevonden) oninteressant of onbelangrijk zijn. Maar de publicatie van negatieve uitkomsten voegt juist waardevolle informatie toe aan het beschikbare bewijsmateriaal als geheel, en voorkomt dat er nieuwe overbodige onderzoeken worden opgesteld.

« Terug naar Woordenlijst Index