Woordenlijst

AJAX progress indicator
Zoeken:
(Doorzichtig)
 • p

 • Proof of conceptEen 'proof of concept'-onderzoek, of een POC-onderzoek, is een type onderzoek dat vroeg in de klinische ontwikkelingsfase van een geneesmiddel (voor mensen) wordt uitgevoerd. Fase II-onderzoeken beginnen meestal met een 'proof of concept'-onderzoek, dat bedoeld is om te laten zien dat een(...)
 • POCEen 'proof of concept'-onderzoek, of een POC-onderzoek, is een type onderzoek dat vroeg in de klinische ontwikkelingsfase van een geneesmiddel (voor mensen) wordt uitgevoerd. Fase II-onderzoeken beginnen meestal met een 'proof of concept'-onderzoek, dat bedoeld is om te laten zien dat een(...)
 • Proof of mechanismEen 'proof of mechanism'-onderzoek, of POM-onderzoek, wordt normaal gesproken uitgevoerd met gezonde vrijwilligers in fase I van klinische ontwikkeling. Dergelijke onderzoeken worden opgezet om aan te tonen dat een nieuw geneesmiddel zijn doelorgaan/doelorganen bereikt, een wisselwerking heeft(...)
 • POMEen 'proof of mechanism'-onderzoek, of POM-onderzoek, wordt normaal gesproken uitgevoerd met gezonde vrijwilligers in fase I van klinische ontwikkeling. Dergelijke onderzoeken worden opgezet om aan te tonen dat een nieuw geneesmiddel zijn doelorgaan/doelorganen bereikt, een wisselwerking heeft(...)
 • Prospectief cohortonderzoekIn een prospectief cohortonderzoek worden groepen mensen geïdentificeerd voordat ze tekenen van ziekte vertonen en in de tijd gevolgd. In retrospectieve cohortonderzoeken worden daarentegen gegevens gebruikt die al zijn verzameld (mogelijk gedurende langere tijd) voor andere(...)
 • Prospectieve meta-analyseIn een prospectieve meta-analyse wordt alleen gebruikgemaakt van onderzoeken die zijn aangewezen en geselecteerd voordat hun resultaten bekend zijn. Hiermee wordt een aantal problemen voorkomen die kenmerkend zijn voor meta-analyses. Meta-analyses worden meestal uitgevoerd wanneer(...)
 • Proteomische markerEen proteomische marker is een type biologische marker, of biomarker. De term wordt vaak uitwisselbaar gebruikt met 'eiwitmarker' en het betreft een eiwit, of een set eiwitten, dat als biomarker wordt gebruikt.
 • ProteoomHet woord 'proteoom' is afgeleid van 'proteins expressed by a genome' (eiwitten tot expressie gebracht door een genoom). Het verwijst naar de volledige set eiwitten die op een bepaald moment onder bepaalde omstandigheden door een specifieke cel, weefsel of organismen tot expressie worden(...)
 • ProtocolHet protocol van een klinisch onderzoek is een document met: De doelen (doelstellingen) van het onderzoek   De opzet van het onderzoek, inclusief: Hoe deelnemers worden geselecteerd;   Hoeveel deelnemers nodig zijn;   (...)
 • PublicatiebiasPublicatiebias treedt op wanneer de kans groter is dat één bepaald type onderzoeksresultaten wordt gepubliceerd dan een ander type. Publicatiebias wordt bijvoorbeeld veroorzaakt wanneer wel de resultaten van onderzoeken waaruit blijkt dat een nieuwe behandeling aanzienlijke voordelen biedt(...)