Prospectief cohortonderzoek

« Terug naar Woordenlijst Index

In een prospectief cohortonderzoek worden groepen mensen geïdentificeerd voordat ze tekenen van ziekte vertonen en in de tijd gevolgd. In retrospectieve cohortonderzoeken worden daarentegen gegevens gebruikt die al zijn verzameld (mogelijk gedurende langere tijd) voor andere doeleinden.

Cohortonderzoeken zijn een type observationeel onderzoek, waarin de onderzoeker geen interventie uitgevoerd (zoals toediening van een geneesmiddel).

Cohortonderzoeken zijn zinvol wanneer het onethisch zou zijn een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT) uit te voeren. Het zou bijvoorbeeld onethisch zijn mensen opzettelijk bloot te stellen aan sigarettenrook of asbest.

« Terug naar Woordenlijst Index