Κατηγορία - Αξιολόγηση οφέλους-κινδύνου

Επίδειξη 2 αποτελεσμάτων 

Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των φαρμάκων

Τα φάρμακα πρέπει να έχουν ισορροπία ως προς τη δραστικότητα και την ασφάλεια, τα οφέλη και τους κινδύνους. Η δραστικότητα και η ασφάλεια ενός φαρμακευτικού προϊόντος δοκιμάζονται διεξοδικά κατά...

Διαβάστε περισσότερα »

Διαδικτυακό σεμινάριο: Εμπειρία με τη συμμετοχή των ασθενών στις διαδικασίες ATY

Σημείωση: Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2017. Μπορείτε να βρείτε μια βιντεοσκόπηση και τις παρουσιάσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου παρακάτω. Εισαγωγή στο...

Διαβάστε περισσότερα »

Σχετικές ετικέτες

Search