Κατηγορία - Αξιολόγηση οφέλους-κινδύνου

Επίδειξη 11 αποτελεσμάτων 

Άδεια κυκλοφορίας

Πριν από τη διάθεση και πώληση ενός φαρμάκου στην αγορά, πρέπει να ληφθεί άδεια κυκλοφορίας από τις σχετικές αρμόδιες εθνικές αρχές. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για άδεια κυκλοφορίας μπορεί...

Διαβάστε περισσότερα »

Πληροφόρηση για τους κινδύνους στα φάρμακα

Η πληροφόρηση για τους κινδύνους είναι η αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη ενός φαρμάκου. Οι ασθενείς, οι εταιρείες και οι υγειονομικές αρχές διαδραματίζουν σημαντικό...

Διαβάστε περισσότερα »

Φαρμακοεπαγρύπνηση: Παρακολούθηση της ασφάλειας των φαρμάκων

Φαρμακοεπαγρύπνηση είναι η πρακτική της ανίχνευσης, κατανόησης και πρόληψης ανεπιθύμητων ενεργειών ή οποιουδήποτε άλλου προβλήματος που σχετίζεται με φάρμακα.

Διαβάστε περισσότερα »

EudraVigilance

Το EudraVigilance είναι ένα διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα της ΕΕ, σχεδιασμένο για τη διαχείριση των δεδομένων των εκθέσεων ασφάλειας που καταρτίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ), οι οποίες περιέχουν αναφορές...

Διαβάστε περισσότερα »

Αξιολόγηση της αξίας των αποτελεσμάτων κλινικών δοκιμών

Η αξία των αποτελεσμάτων των κλινικών δοκιμών αξιολογείται λαμβάνοντας υπόψη τον σχεδιασμό τους, τους συμμετέχοντες, τις παρατηρούμενες επιδράσεις και τις προηγούμενες ιατρικές γνώσεις.

Διαβάστε περισσότερα »

Η δημιουργία ενός φαρμάκου. Βήμα 9: Υποβολή αιτήσεων έγκρισης στις ρυθμιστικές αρχές

Μετά τη φάση ΙΙΙ των κλινικών μελετών, όλες οι πληροφορίες σχετικά με ένα φάρμακο συλλέγονται και οργανώνονται σε προκαθορισμένη μορφή (φάκελος), η οποία στη συνέχεια υποβάλλεται στις ρυθμιστικές αρχές....

Διαβάστε περισσότερα »

Η δημιουργία ενός φαρμάκου. Βήμα 10: Διαχείριση του κύκλου ζωής

Οι δραστηριότητες διαχείρισης του κύκλου ζωής αρχίζουν μόλις ένα φάρμακο λάβει άδεια κυκλοφορίας από τις ρυθμιστικές αρχές. Η έρευνα σχετικά με το φάρμακο συνεχίζεται προκειμένου να συγκεντρωθούν πρόσθετα δεδομένα...

Διαβάστε περισσότερα »

Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των φαρμάκων

Τα φάρμακα πρέπει να έχουν ισορροπία ως προς τη δραστικότητα και την ασφάλεια, τα οφέλη και τους κινδύνους. Η δραστικότητα και η ασφάλεια ενός φαρμακευτικού προϊόντος δοκιμάζονται διεξοδικά κατά...

Διαβάστε περισσότερα »

Διαδικτυακό σεμινάριο: Εμπειρία με τη συμμετοχή των ασθενών στις διαδικασίες ATY

Σημείωση: Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2017. Μπορείτε να βρείτε μια βιντεοσκόπηση και τις παρουσιάσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου παρακάτω. Εισαγωγή στο...

Διαβάστε περισσότερα »

Πληροφορίες για τα φαρμακευτικά προϊόντα

Οι πληροφορίες για τα φαρμακευτικά προϊόντα παρέχονται στους ασθενείς και στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης με διάφορους, προσεκτικά ρυθμισμένους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων της επισήμανσης της συσκευασίας, των φύλλων οδηγιών χρήσης και...

Διαβάστε περισσότερα »

Σχετικές ετικέτες

Search