Ordliste

AJAX progress indicator
Søg:
(klar)
 • s

 • SelektionsbiasSelektionsbias opstår, når der er systematiske forskelle på sammenligningsgrupperne i en undersøgelse. F.eks. forskelle i kliniske tegn mellem grupperne kan føre til forskellig progression eller reaktion på behandling af sygdommen mellem grupperne, som ikke skyldes selve interventionen.(...)
 • SignaleringsvejEn signaleringsvej er en række af trin, der involverer flere molekyler inde i en celle eller på dens overflade (receptorer), som arbejder sammen om at styre cellens funktioner.Signaleringsveje er vigtige i styringen af mange funktioner, f.eks. celledeling, celledød og aktivering eller(...)
 • SignifikansI et klinisk forsøg er signifikansen en beskrivelse af, hvor betydningsfuldt (gyldigt) et forsøgsresultat er. Ved evaluering af en undersøgelses gyldighed skal både den kliniske og den statistiske signifikans af resultaterne overvejes. En undersøgelse, der har klinisk relevans, mangler måske(...)
 • SignifikansniveauSignifikansniveauet (eller α-niveauet) er en tærskelværdi, der bestemmer, om et undersøgelsesresultat kan anses for statistisk signifikant efter gennemførelse af de planlagte statistiske tests. Signifikansniveauet sættes som oftest til 5 % (eller 0,05), men andre niveauer kan anvendes,(...)
 • SikkerhedsfarmakologiFarmakologiske undersøgelser af sikkerhed siger noget om, hvorvidt der er sandsynlighed for, at et lægemiddel viser sig at være usikkert, når det gives til populationer af mennesker inden for den terapeutiske bredde. Farmakologiske undersøgelser af sikkerhed har til formål at hindre brugen af(...)
 • Sjælden sygdomEn sjælden sygdom er en sygdom, der kun påvirker en lille procentdel af populationen. Sjældne sygdomme defineres almindeligvis som livstruende eller kronisk invaliderende sygdomme, som har så lav prævalens (mindre end 1 ud af 2.000 mennesker), at der skal en særlig, fælles indsats til for at(...)
 • SomatiskBegrebet somatisk bruges ofte i biologi til at referere til cellerne i kroppen i modsætning til kønsceller, som normalt bliver til æg eller sædceller. Inden for lægevidenskaben er det et begreb (mere generelt), der er relateret til kroppen. Somatiske mutationer er forandringer i generne, som(...)
 • StabilitetStabilitet er et stofs evne til at forblive uændret. Ændringer kan forekomme på grund af det miljø, stoffet befinder sig i, f.eks. udsat for sollys eller vand, eller i kroppen. Ændringer kan også forekomme på grund af kemiske og biologiske processer, der foregår inde i stoffet.
 • StamcellebehandlingerStamcellebehandlinger, også kendt som regenerativ medicin, er brugen af stamceller til at behandle eller forebygge en sygdom eller en lidelse. Stamceller, der dyrkes i et laboratorium, manipuleres til at blive specialiseret i bestemte celletyper, f.eks. hjertemuskelceller, blodceller eller(...)
 • StamcellerStamceller er udifferentierede (ikke-specialiserede) celler, der kan udvikle sig til specialiserede celler og kan dele sig med henblik på at producere flere stamceller. De har potentiale til at udvikle sig til mange forskellige celletyper i kroppen i løbet af deres tidlige liv og vækst.(...)