Ordliste

AJAX progress indicator
Søg:
(klar)
 • r

 • Randomiseret klinisk forsøgI et randomiseret klinisk forsøg bruges randomisering, når deltagerne skal fordeles på forskellige arme i undersøgelsen. F.eks. i et forsøg, hvor et nyt lægemiddel sammenlignes med placebo, har hver person lige store chancer for at blive placeret i gruppen med lægemidlet eller i placebogruppen.
 • Randomiseret kontrolleret forsøgEt randomiseret kontrolleret forsøg er et forsøg, hvor deltagerne bliver fordelt via randomisering (helt tilfældigt) i forhold til at modtage en af flere kliniske interventioner, f.eks. et nyt lægemiddel. En af disse interventioner er kontrolgruppen, hvor der f.eks. kan gives et placebo, slet(...)
 • RandomiseringRandomisering er en metode til at fordele eller udvælge uden at bruge et system. Det er helt tilfældigt. I kliniske forsøg bliver deltagerne generelt fordelt tilfældigt på forskellige arme i forsøget (f.eks. for at få forsøgsmedicinen eller placebo). Det er et vigtigt element i et randomiseret(...)
 • Rekombinant DNARekombinant DNA, som ofte forkortes rDNA, er en kunstigt fremstillet DNA-streng, der er dannet ved kombination af to eller flere gensekvenser fra forskellige arter. Rekombinant DNA er manipuleret for at opnå et bestemt formål. For eksempel kan rekombinant DNA bruges til at ændre den genetiske(...)
 • Rekombinant genEt rekombinant gen er et gen, der er blevet forandret ved, at noget er blevet tilføjet og/eller fjernet af dets sekvens. Dette kan ske naturligt eller udføres kunstigt i laboratoriet.Naturlig rekombination opstår, når kromosomerne i forældre interagerer og udveksler genetisk materiale, så(...)
 • RekrutteringRekruttering er den proces, der bruges af investigatorer til at indlemme personer (deltagere) i et klinisk forsøg. Rekruttering er baseret på inklusions- og eksklusionskriterier, der er beskrevet i undersøgelsesprotokollen.
 • ReproduktionstoksikologiI reproduktionstoksikologi undersøges de negative virkninger af et lægemiddel, som forstyrrer den normale kønsfunktion og fertilitet hos voksne mænd og kvinder. Disse negative virkninger omfatter bivirkninger på kønsfunktionen og fertiliteten hos voksne mænd og kvinder samt(...)
 • Respekt for individetRespekt for individet er den opfattelse, at alle mennesker har ret til fuld selvbestemmelse. Inden for forskning søger dette princip at sikre, at en deltagers ønsker respekteres, også når de er forskellige fra forskerens ønsker.
 • RisikoEin Risiko ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Behandlung in einer klinischen Praxis oder im Rahmen einer Forschungsstudie Schäden oder Verletzungen verursacht. Hierbei kann es sich um körperliche Schäden oder Verletzungen, aber auch um seelische, soziale oder wirtschaftliche Schäden(...)
 • RisikofaktorEin Risikofaktor ist eine Eigenschaft, ein Zustand oder eine Gewohnheit einer Person, die die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass bei dieser Person eine bestimmte Erkrankung oder Verletzung eintritt. Beispielsweise kann ein Mangel an körperlicher Bewegung mit der Zeit zu Gewichtszunahme,(...)