Rekruttering

«Tilbage til ordlisteindeks

Rekruttering er den proces, der bruges af investigatorer til at indlemme personer (deltagere) i et klinisk forsøg. Rekruttering er baseret på inklusions- og eksklusionskriterier, der er beskrevet i undersøgelsesprotokollen.

«Tilbage til ordlisteindeks