Respekt for individet

«Tilbage til ordlisteindeks

Respekt for individet er den opfattelse, at alle mennesker har ret til fuld selvbestemmelse. Inden for forskning søger dette princip at sikre, at en deltagers ønsker respekteres, også når de er forskellige fra forskerens ønsker.

«Tilbage til ordlisteindeks