Randomiseret kontrolleret forsøg

«Tilbage til ordlisteindeks

Et randomiseret kontrolleret forsøg er et forsøg, hvor deltagerne bliver fordelt via randomisering (helt tilfældigt) i forhold til at modtage en af flere kliniske interventioner, f.eks. et nyt lægemiddel. En af disse interventioner er kontrolgruppen, hvor der f.eks. kan gives et placebo, slet ingen intervention eller den nuværende bedste behandling, der er tilgængelig. Denne undersøgelse er et af de bedste og mest effektive værktøjer inden for klinisk forskning.

Synonymer:
randomiserede kontrollerede undersøgelser, randomiseret kontrolleret undersøgelse
«Tilbage til ordlisteindeks