Reproduktionstoksikologi

«Tilbage til ordlisteindeks

I reproduktionstoksikologi undersøges de negative virkninger af et lægemiddel, som forstyrrer den normale kønsfunktion og fertilitet hos voksne mænd og kvinder. Disse negative virkninger omfatter bivirkninger på kønsfunktionen og fertiliteten hos voksne mænd og kvinder samt udviklingstoksicitet hos deres børn.

«Tilbage til ordlisteindeks