Ordliste

AJAX progress indicator
Søg:
(klar)
 • f

 • Fælles teknisk dokumentDet fælles tekniske dokument (FTD) er et internationalt format til klargøring af markedsføringsansøgninger til lægemiddelmyndighederne med henblik på godkendelse af nye lægemidler. FTD består af fem moduler, hvor modul 2-4 udgør det egentlige FTD. Modul 1 er forskelligt fra område til område.(...)
 • FarmakodynamikFarmakodynamik er den gren af farmakologi, hvor det undersøges, hvad lægemidlet gør ved kroppen. I farmakodynamik undersøges de biologiske og fysiologiske virkninger af et lægemiddel og deres virkningsmekanisme på organ- og celleniveau.
 • FarmakoepidemiologiFarmakoepidemiologi er studiet af anvendelsen og effekten af lægemidler hos store grupper af mennesker. Det omfatter en vurdering af sandsynligheden for en gavnlig effekt af et lægemiddel i en population og sandsynligheden for bivirkninger. Det kræver løbende overvågning af en population med(...)
 • FarmakogenetikFarmakogenetik er studiet af individuelle genetiske forskelle med henblik på at forstå, hvordan gener påvirker en persons reaktion på lægemidler. Når læger forstår, hvordan forskellig genetik påvirker den måde, et lægemiddel bearbejdes på, har de større mulighed for præcist at bestemme,(...)
 • FarmakogenomikFarmakogenomik er studiet af hele genomer på tværs af grupper af personer med henblik på at identificere de genetiske faktorer, der påvirker reaktionerne på et lægemiddel. Farmakogenomik kombinerer traditionelle farmaceutiske videnskaber, såsom biokemi, med en forståelse af almindelige(...)
 • FarmakokinetikFarmakokinetik er studiet af, hvad kroppen gør ved lægemidler. Det omfatter undersøgelse af lægemidlers absorption, fordeling, metabolisme og udskillelse (ADME – absorption, distribution, metabolism, excretion) samt biotilgængelighed.Disse farmakokinetiske processer, der ofte kaldes ADME,(...)
 • Farmakokinetisk undersøgelseEn farmakokinetisk undersøgelse er en undersøgelse af, hvordan et lægemiddel bearbejdes af kroppen. Den måler normalt koncentrationen af lægemidlet i blod, urin eller væv over tid. Farmakokinetiske undersøgelser bruges til at karakterisere et stofs absorption, fordeling, metabolisme og(...)
 • FarmakologiFarmakologi er studiet af lægemidler, herunder deres karakteristika, interaktioner og anvendelser, og den biokemiske og fysiologiske effekt, de har på cellen, vævet, organet eller organismen.
 • FarmakopéEn farmakopé er en samling af officielle standarder for farmaceutiske stoffer og lægemidler. Den indeholder anvisninger til de kvalitetskontroltest, der skal udføres af lægemidler og de råstoffer, der anvendes i fremstillingen. Den er vigtig som reference for personer og organisationer, der er(...)
 • Flerarms- Flertrins-Flerarms- flertrinsforsøg (MAMS – Multi-Arm Multi-Stage) har et specifikt design, der giver mulighed for, at flere forskellige behandlinger kan vurderes samtidig i forhold til standardbehandlingen i ét enkelt forsøg. [mla_gallery meta_key="eupasset_name" meta_value="mams" columns="1"(...)