Farmakopé

«Tilbage til ordlisteindeks

En farmakopé er en samling af officielle standarder for farmaceutiske stoffer og lægemidler. Den indeholder anvisninger til de kvalitetskontroltest, der skal udføres af lægemidler og de råstoffer, der anvendes i fremstillingen. Den er vigtig som reference for personer og organisationer, der er involveret i forskning, udvikling, fremstilling og kvalitetskontrol af lægemidler.

De fleste lande har en officiel farmakopé, og alle producenter af lægemidler og/eller stoffer til farmaceutisk brug skal overholde dens kvalitets-/sikkerhedsstandarder. I Europa udgør den europæiske farmakopé det retslige og videnskabelige grundlag for kvalitetskontrol under udvikling, fremstilling og markedsføring af lægemidler i EU’s medlemsstater.

«Tilbage til ordlisteindeks