Farmakogenetik

«Tilbage til ordlisteindeks

Farmakogenetik er studiet af individuelle genetiske forskelle med henblik på at forstå, hvordan gener påvirker en persons reaktion på lægemidler. Når læger forstår, hvordan forskellig genetik påvirker den måde, et lægemiddel bearbejdes på, har de større mulighed for præcist at bestemme, hvilket lægemiddel og hvilken dosis der er bedst for den enkelte patient ud fra vedkommendes reaktion. Farmakogenetik kan også gøre det lettere for læger at fastslå, hvilket lægemiddel der bedst behandler en sygdom, og som har mindst sandsynlighed for at give bivirkninger.

«Tilbage til ordlisteindeks