Ordliste

AJAX progress indicator
Søg:
(klar)
 • d

 • Data MiningBei Data Mining werden bestehende große Datenmengen durchsucht, um nützliche Muster oder Trends zu finden. Mit Hilfe von Data Mining können neue Hypothesen oder neue Ideen zur Diagnose, Vorbeugung oder Behandlung von Krankheiten aufgestellt werden. Es kann beispielsweise zu Vorhersagen für(...)
 • Data- og sikkerhedsovervågningskomitéEn data- og sikkerhedsovervågningskomité (DSMB – Data and Safety Monitoring Board) er en uafhængig ekspertgruppe, der nedsættes for at beskytte patientsikkerheden under et klinisk forsøg. Komitéen gennemgår jævnligt kliniske undersøgelsesdata (og medlemmerne har adgang til ublindede data ved(...)
 • DataeneretDataeneret henviser til den periode, hvor data fra den oprindelige indehaver af markedsføringstilladelsen er beskyttet. I dette tidsrum kan en anden virksomhed ikke bruge ophavsvirksomhedens data til støtte for en anden ansøgning om markedsføringstilladelse, dvs.: generiske, hybrid-,(...)
 • DatafletningDatafletning er en proces, hvor data kombineres fra forskellige kilder, og brugerne får et samlet overblik over disse data.Eksempel: data fra forskellige hospitaler i et klinisk forsøg kombineres med henblik på analyse data, der er genereret fra helt separate videnskabelige undersøgelser, kan(...)
 • DatamanipuleringDatamanipulering er den proces, hvor der data bliver manipuleret (omformateret), så de er nemmere at læse eller bedre organiserede. En liste med dataposter kan f.eks. blive sat i alfabetisk rækkefølge, så det er nemmere at læse dem og finde oplysninger. Disse fremgangsmåder skal dog bruges(...)
 • Decentral procedureDen decentrale procedure er en proces til godkendelse af lægemidler i mere end én EU-medlemsstat på samme tid.
 • Delivery deviceEn anordning, der bruges til at påføre/tilføre et lægemiddel eller terapeutisk middel via en bestemt administrationsvej (f.eks. en inhalator, et depotplaster eller en infusionspumpe).
 • DirektivEt EU-direktiv er en form for lovgivning, der er rettet mod EU's medlemsstater. Direktiver fastlægger et mål eller en politik, som skal opfyldes af EU's medlemsstater. Et direktiv er bindende for de medlemsstater, det omhandler, men lader det være op til de nationale myndigheder at vælge form(...)
 • DobbeltblindetDobbeltblinding er en metode, der bruges i kliniske forsøg til at reducere risikoen for bias, som kan opstå bevidst eller ubevidst, når forsøgsdeltagerne og/eller forskerne ved, hvilke deltagere der modtager hvilken behandling (eller placebo).I et forsøg, hvor der er en behandlingsgruppe og en(...)
 • DoseringDosering er en afmålt, specifik mængde af et lægemiddel, med dosisantal og -hyppighed over et angivet tidsrum eller anviste intervaller.