Direktiv

«Tilbage til ordlisteindeks

Et EU-direktiv er en form for lovgivning, der er rettet mod EU’s medlemsstater. Direktiver fastlægger et mål eller en politik, som skal opfyldes af EU’s medlemsstater. Et direktiv er bindende for de medlemsstater, det omhandler, men lader det være op til de nationale myndigheder at vælge form og metoder. Medlemsstaterne skal foretage de nødvendige ændringer i deres nationale lovgivning for at implementere direktivet. Normalt skal dette ske inden for to år.

En lang række emner behandles via direktiver, herunder visse sundheds- og socialpolitiske aspekter.

«Tilbage til ordlisteindeks