Data- og sikkerhedsovervågningskomité

«Tilbage til ordlisteindeks

En data- og sikkerhedsovervågningskomité (DSMB – Data and Safety Monitoring Board) er en uafhængig ekspertgruppe, der nedsættes for at beskytte patientsikkerheden under et klinisk forsøg. Komitéen gennemgår jævnligt kliniske undersøgelsesdata (og medlemmerne har adgang til ublindede data ved blindede undersøgelser), hændelsesrapportering og gennemførelsen af den kliniske undersøgelse. Komitéen yder uafhængig rådgivning for at sikre, at deltagerne ikke udsættes for unødige risici, og kommer med anbefalinger om fortsættelse, ændring eller afbrydelse af et forsøg.

«Tilbage til ordlisteindeks