Delivery device

«Tilbage til ordlisteindeks

En anordning, der bruges til at påføre/tilføre et lægemiddel eller terapeutisk middel via en bestemt administrationsvej (f.eks. en inhalator, et depotplaster eller en infusionspumpe).

«Tilbage til ordlisteindeks