Dosering

«Tilbage til ordlisteindeks

Dosering er en afmålt, specifik mængde af et lægemiddel, med dosisantal og -hyppighed over et angivet tidsrum eller anviste intervaller.

«Tilbage til ordlisteindeks