Ordliste

AJAX progress indicator
Søg:
(klar)
 • f
 • Farmakogenetik
  Farmakogenetik er studiet af individuelle genetiske forskelle med henblik på at forstå, hvordan gener påvirker en persons reaktion på lægemidler. Når læger forstår, hvordan forskellig genetik påvirker den måde, et lægemiddel bearbejdes på, har de større mulighed for præcist at bestemme,(...)
 • Farmakogenomik
  Farmakogenomik er studiet af hele genomer på tværs af grupper af personer med henblik på at identificere de genetiske faktorer, der påvirker reaktionerne på et lægemiddel. Farmakogenomik kombinerer traditionelle farmaceutiske videnskaber, såsom biokemi, med en forståelse af almindelige(...)
 • Farmakokinetik
  Farmakokinetik er studiet af, hvad kroppen gør ved lægemidler. Det omfatter undersøgelse af lægemidlers absorption, fordeling, metabolisme og udskillelse (ADME – absorption, distribution, metabolism, excretion) samt biotilgængelighed.Disse farmakokinetiske processer, der ofte kaldes ADME,(...)
 • Farmakokinetisk undersøgelse
  En farmakokinetisk undersøgelse er en undersøgelse af, hvordan et lægemiddel bearbejdes af kroppen. Den måler normalt koncentrationen af lægemidlet i blod, urin eller væv over tid. Farmakokinetiske undersøgelser bruges til at karakterisere et stofs absorption, fordeling, metabolisme og(...)
 • Farmakologi
  Farmakologi er studiet af lægemidler, herunder deres karakteristika, interaktioner og anvendelser, og den biokemiske og fysiologiske effekt, de har på cellen, vævet, organet eller organismen.
 • Farmakopé
  En farmakopé er en samling af officielle standarder for farmaceutiske stoffer og lægemidler. Den indeholder anvisninger til de kvalitetskontroltest, der skal udføres af lægemidler og de råstoffer, der anvendes i fremstillingen. Den er vigtig som reference for personer og organisationer, der er(...)
 • Flerarms- Flertrins-
  Flerarms- flertrinsforsøg (MAMS – Multi-Arm Multi-Stage) har et specifikt design, der giver mulighed for, at flere forskellige behandlinger kan vurderes samtidig i forhold til standardbehandlingen i ét enkelt forsøg. [mla_gallery meta_key="eupasset_name" meta_value="mams" columns="1"(...)
 • FN's menneskerettighedserklæring
  FN's menneskerettighedserklæring er et internationalt dokument, der fastlægger de grundlæggende rettigheder og fundamentale friheder, som alle mennesker har ret til. Den blev vedtaget af FN's Generalforsamling i 1948 som en reaktion på grusomhederne under anden verdenskrig. Den var den første(...)
 • Formular til caserapport
  En formular til caserapport er en fysisk eller elektronisk dataregistreringsformular i kliniske forsøg. Den bruges af centre, der deltager i kliniske forsøg (f.eks. hospitaler), til indsamling af oplysninger om hver enkelt forsøgsdeltager. Alle data for den enkelte person, der deltager i et(...)
 • Formulering
  En formulering er en blanding af forskellige kemiske stoffer, der er sammensat efter en bestemt metode for at skabe et lægemiddel.