FN’s menneskerettighedserklæring

«Tilbage til ordlisteindeks

FN’s menneskerettighedserklæring er et internationalt dokument, der fastlægger de grundlæggende rettigheder og fundamentale friheder, som alle mennesker har ret til. Den blev vedtaget af FN’s Generalforsamling i 1948 som en reaktion på grusomhederne under anden verdenskrig. Den var den første globale udtalelse om rettigheder, som alle mennesker har – uanset nationalitet, bopæl, køn, national eller etnisk oprindelse, farve, religion, sprog eller andet.

Erklæringen består af 30 artikler og en række nøgleprincipper, der omfatter:

  • Universalitet
  • Gensidig afhængighed og udelelighed
  • Ligestilling og beskyttelse mod forskelsbehandling

Erklæringen er blevet omsat til lov i forskellige former og har givet inspiration til mere end 80 internationale traktater og erklæringer om menneskerettigheder, som tilsammen udgør et omfattende, juridisk bindende system til fremme og beskyttelse af menneskerettigheder.

Erklæringens fulde tekst er offentliggjort af FN på organisationens engelske websted.

«Tilbage til ordlisteindeks