Medycyna oparta na dowodach

« Powrót do indeksu słownika

Medycyna oparta na dowodach (EBM) stosuje metody naukowe w praktyce medycznej i korzysta z technik zapożyczonych z nauk ścisłych, inżynierii i statystyki — takich jak metaanaliza literatury naukowej, analiza korzyści i ryzyka oraz randomizowane badania kliniczne z grupą kontrolną. Jednym z celów medycyny opartej na dowodach jest zapewnienie lekarzom możliwości „rzetelnego, jednoznacznego i właściwego wykorzystania aktualnych najlepszych dowodów” w codziennej praktyce.

« Powrót do indeksu słownika