Metaanaliza

« Powrót do indeksu słownika

Metaanaliza jest to określenie metod stosowanych do porównywania i łączenia wyników różnych zakończonych (zgłoszonych lub opublikowanych) niezależnych badań. Jej celem jest identyfikacja wzorców, weryfikacja wyników i identyfikacja wzajemnych zależności na podstawie wielu badań.

Metaanalizę można określić jako „przeprowadzenie badań dotyczących poprzednich badań”. W najprostszej postaci metaanalizę przeprowadza się, wskazując wspólny dla badań wskaźnik statystyczny i obliczając jego średnią.

Metaanalizę stosuje się, aby osiągnąć większą moc statystyczną, w odróżnieniu od mniej precyzyjnego wskaźnika obliczanego na podstawie jednego badania. Przeprowadzając metaanalizę, badacz musi wielokrotnie dokonywać wyborów, które mogą wpłynąć na wyniki. Wybory te dotyczą na przykład sposobu wyszukiwania badań, wybierania lub wykluczania badań, postępowania z niekompletnymi danymi oraz znalezienia najlepszych sposobów analizowania danych.

« Powrót do indeksu słownika