Nanocząsteczki

image_pdfSave as PDFimage_printPrint this page

Nanocząsteczki to maleńkie obiekty, takie jakie kryształki lub bardzo drobne pudry. Leki zawierające nanocząsteczki są najczęściej stosowane w celu umożliwienia substancji leczniczej dotarcie do nieosiągalnych w inny sposób komórek i tkanek. Ze względu na mały rozmiar nanocząsteczki działają, przenosząc się z łatwością w organizmie i docierając do niewielkich przestrzeni pomiędzy naczyniami krwionośnymi i do tkanek docelowych.

Nanocząsteczki mogą także chronić leki, które z łatwością rozkładają się w organizmie. Łącząc takie leki w stałe cząsteczki (takie jak złoto) lub otaczając je liposomami (tłuszcze), nanocząsteczki umożliwiają im dotarcie do tkanek docelowych. Dzięki użyciu biozgodnych materiałów, takich jak liposomy i albuminy, nanocząsteczki mogą ograniczyć działania uboczne skojarzone z pewnymi systemami dostarczania leków chemicznych, na przykład w niektórych terapiach nowotworów (chemioterapia).

Mogą także sterować celowanym wyzwalaniem leków w konkretnych miejscach w organizmie, a w ten sposób zwiększać skuteczność leku i zmniejszać działania uboczne. Są także stosowane w obrazowaniu medycznym, taki jak zdjęcia rentgenowskie.

Nanocząsteczki są dostępne jedynie w postaciach do podania dożylnego, co oznacza, że muszą zostać wstrzyknięte do krwiobiegu.

W UE poczyniono znaczne inwestycje w nanotechnologię, która ogniskuje dyskusję społeczną i etyczną.

Inne materiały

  • Mandal, A. (2014, October 8). What are nanoparticles? Pobrano 22 czerwca 2015 r. ze strony http://www.news-medical.net/health/What-are-Nanoparticles.aspx
  • European Medicines Agency (2013). Nanotechnology. Pobrano 22 czerwca 2015 r. ze strony http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/special_topics/general/general_content_000345.jsp&mid=WC0b01ac05800baed9
  • Nano & Me – Nanotechnology in our lives (n.d). Social and ethical issues. Pobrano 22 czerwca 2015 r. ze strony http://www.nanoandme.org/social-and-ethical/

A2-1.06.8-V1.2

Informacje na temat artykułu

Kategorie:

Tagi: ,
Powrót do góry

Wyszukiwarka narzędzi